Faserne i Partnering

Fase 0: Salg

• Teamet udvælges på baggrund af tæt dialog med dig
• Udformning af partneringaftale, der fastlægger rammerne for det videre forløb

Fase 1: Konkretisering

• Projektets omfang vurderes i forhold til kvalitet, tid og økonomi
• Der opbygges et gensidigt tillidsforhold mellem alle deltagere, og vigtige fokusområder prioriteres i tæt samarbejde med øvrige interessenter
• Alle parter underskriver en bindende entrepriseaftale

Fase 2: Udførelse

• Samarbejdet evalueres, og nye deltagere i teamet bliver informeret om særlige fokusområder i projektet
• Selve udførelsen af opgaven går i gang, og kravet om et højt informationsniveau er i fokus undervejs.

Se også

Partnering-roller

Rollerne i Partnering

At bygge i partnering er en proces, der tager tid. Samarbejdet forudsætter, at alle er indstillet på at sætte de nødvendige ressourcer af til dialog.

Læs mere

Partnering-Coloplast

Om Partnering

Partnering er et samarbejde mellem bygherre, entreprenør og rådgiver, der sikrer effektiv byggestyring i et bygge- eller anlægsprojekt.

Læs mere

Kraftvarmeværker

Fjernvarmetunnel, Amagerværket

Da Københavns Energi skulle bygge en ny fjernvarmetunnel valgte de os og tunnelboremaskinen Astrid til at tage sig af grave- bore- og betonarbejdet.

Læs mere om projektet