Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

Det er vigtigt for både dig og os, at vi leverer en konsistent og ensartet kvalitet. Derfor bruges vores Vidensystem som et styringsredskab i alle projektets faser. Vi har et mål om ”Ingen fejl og mangler – kvalitet til tiden”. Det betyder at kvalitetsstyring er i fokus både i produktionen på vores byggepladser og i topledelsen. Alle vores projektledere og entrepriseledere bliver uddannet i kvalitetsstyring, som en del af vores interne uddannelsesforløb, så vi sikrer en ensartet kvalitetsstyring på vores projekter og dermed et højt kvalitetsniveau.

Certifikater

I MT Højgaard er vi certificeret efter den internationalt anerkendte kvalitetsstandard ISO 9001:2015. Den nye kvalitetsstyringsstandard stiller store krav til den øverste ledelse om bl.a. lederskab samt styring af risici og muligheder. Derudover forpligter vi os til hele tiden at arbejde med forbedringer og sikre at vores kvalitetsstyring er i top.

Vidensystem

Værktøjerne til kvalitetsstyring er placeret i vores integrerede ledelsessystem - Vidensystemet, der er tilgængeligt for alle medarbejdere. Det sikrer, at vi gennemfører vores projekter på en ensartet måde med den nødvendige kvalitetsstyring og tilstrækkelige dokumentation til at sikre vores mål om ingen fejl og mangler.  

Brug af standardløsninger sikrer høj kvalitet  

Gennem årene har vi opbygget et bibliotek af standardløsninger. De er alle udsprunget af den tekniske konstruktionsmæssige og udførelsesmæssige viden og erfaring, som vores medarbejdere har fået gennem årene på vores byggepladser. Der er derfor tale om gennemprøvede metoder, som medvirker til at sikre en højere effektivitet og samtidig højne kvaliteten af dit projekt. Vi anvender standardløsninger, når vi vurderer det er fordelagtigt for dit projekt.

Kvalitetsstyring af alle typer projekter

Vi udarbejder projektplaner på alle projekter. Projektplanen indeholder beskrivelsen af vores processer, samt et overblik over krav til dokumentation både fra os selv og vores underentreprenører. Vores centrale stabsfunktion Koncernarbejdsmiljø & kvalitet vejleder vores projekter, så projektet følger de krav, vi stiller på området både til vores egne medarbejdere, underentreprenører og leverandører.
Vi udfører samme niveau af kvalitetsstyring på alle byggerier, uanset hvem bygherren er.

Interne audits

Vi afholder løbende interne audits, som skal sikre, at vores Vidensystem bliver fulgt, og at vi på projekterne udfører den kvalitetsstyring og kvalitetsdokumentation vi kræver.

Se også

Lokationsbaseret planlæning

Lokationsbaseret planlægning giver bedre overblik over projektet allerede i tilbudsfasen.

Læs mere

vdc

Tidlig involvering

Her får du syv grunde til, at du bør involvere entreprenøren på et tidligt stadie.

Læs mere

Gæst på byggepladsen

Når du er gæst på en af vores byggepladser, skal du have en aftale for at få adgang til pladsen.

Læs mere