Samfundsansvar

Politik for samfundsansvar

Vores indsats er samlet i vores politik for samfundsansvar, og hvert år rapporterer vi i vores årsrapport om vores initiativer og resultater.

Læs vores seneste årsrapport

Miljøhensyn

I MT Højgaard ønsker vi at drage omsorg for miljøet. Derfor har vi indført en række tiltag, som reducerer miljøbelastningen.

Læs mere om miljøhensyn

Forebyggelse af ulykker

Vi ønsker at undgå arbejdsulykker, og vi forpligter os til at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom ved at sikre at vores medarbejdere er uddannede i dette.

Læs mere under ulykkesfrekvens

Interne audits

Vi udfører interne audits og besøg på byggepladsen, hvor vi blandt andet rådgiver om arbejdsmiljø.

Læs mere om arbejdsmiljø

Se også

Regelsæt for leverandører

Vi har udarbejdet et code og conduct for suppliers i tillæg til vores politik for samfundsansvar.

Læs mere

Politik for samfundsansvar

Vores politik for samfundsansvar bekræfter forpligtelsen til etisk handling i udførelsen af vores aktiviteter. Den omfatter vores forpligtelser i forhold til integritet, fairness og socialt ansvar.

Læs mere

Miljøhensyn

Hensyn til ressourcer, sundhed og miljø indgår i vores projekter på lige fod med andre væsentlige krav og ønsker til byggeriet.

Læs mere