Bestyrelsen

Søren Bjerre-Nielsen
Formand

Født 1952, cand.merc. og statsautoriseret revisor. I bestyrelsen siden 2013.

Andre ledelsesposter:

 • Højgaard Holding A/S (BF), Danmark
 • Formand for bestyrelse og repræsentantskab, Danmarks Nationalbank (BF), Danmark
 • VKR-Holding A/S (BF), Danmark
 • Velux A/S (BF), Danmark
 • Scandinavian Tobacco Group (B), Danmark

Beholdning af aktier i Højgaard Holding A/S udgør ved årets udgang 1.500 stk. (2015: 1.500 stk.)

Download billede

Anders Heine Jensen
Næstformand

Født 1964, maskiningeniør og har en HD(U).

Medlem i DI’s Internationale Markedsudvalg

Andre ledelsesposter: 

 • Administrerende direktør i Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC)
 • Haldor Topsøe A/S (B)
 • DI Energi (B) 

Carsten Bjerg
Født i 1959, ingeniør. I bestyrelsen siden 2014.

Andre ledelsesposter:

 • Højgaard Holding A/S (BNF), Danmark
 • PCH Engineering A/S (BF), Danmark
 • Guldager A/S (BF)
 • Ellepot A/S (BF)
 • Rockwool International A/S (BNF), Danmark
 • Vestas Wind Systems A/S (B), Danmark
 • Nissens A/S (B), Danmark
 • Agrometer A/S (B)


Pernille Fabricius
Født i 1966, cand.merc.aud., Msc i Finansiering, LLM i EU ret og MBA. I bestyrelsen siden 014.Group CFOO, JG InternationalLtd., England. 

Formand i revisionskomiteen.

Andre ledelsesposter:

 • Højgaard Holding A/S (B), Danmark
 • Gabriel (B), Danmark
 • Royal Greenland A/S (B), Grønland
 • Industrirådgiver Silverfleet Capital, England

Ole Røsdahl
Født i 1964, ingeniør. I bestyrelsen siden 2015.

 • Adm. direktør Aalborg Engineering A/S, Danmark
 • Ferskvandscentret, Danmark
 • Guldager A/S, Danmark
 • Formand for DI Miljø Udvalg, Danmark


Christine Thorsen
Født 1958, MMT og CCC. I bestyrelsen siden 2016. Ledelseskonsulent, MBA Dynamic Approach ApS. 

Andre ledelsesposter:

 • Monberg & Thorsen (B), Danmark
 • Ejnar & Meta Thorsens Fond (BF), Danmark
 • ANT-Fonden (BF), Danmark

Beholdning af aktier i Monberg & Thorsen A/S udgør ved årets udgang 3.265 stk. (2015: 3.265 stk.). Dynamic Approach ejer 1.625 stk. af aktierne.

Irene Chabior*
HR-udviklingskonsulent, HR

Født 1959. Folkeskolelærer og HRD. I bestyrelsen siden 2001. Genvalgt i 2005, 2009 og 2013. Valgperiode udløber i 2017.

Vinnie Sunke Heimann*
Arbejdsmiljø- og Kvalitetsdirektør, Strategi og Forretningsudvikling

Født 1967, Akademiingeniør. I bestyrelsen siden 2013. Valgperiode udløber 2017.

Hans-Henrik Hannibal Hansen*
Født 1968, konstruktionsingeniør, afdelingschef, MT Højgaard A/S. I bestyrelsen fra 2017.

Andre ledelsesposter:

 • Knud Højgaards Fond (B*) fra 2007


Download billeder af bestyrelsesformanden og næstformanden