Graduateretninger

Vi har fire specialistretninger og fire retninger inden for styring og egenproduktion. Det vil variere fra gang til gang, hvilke retninger vi rekrutterer til. Du skal vælge enten at blive specialist eller at være inden for styring og egenproduktion. Graduate-programmet forbereder dig til en nøglerolle inden for generel ledelse, fagledelse og projekt- og produktionsledelse.


Specialistretninger inden for

  • Design & Engineering 
  • Projektudvikling
  • Tilbud
  • Projekteringsledelse 


Styring & Egenproduktion

  • Styring Byggeri 
  • Styring Anlæg
  • Egenproduktion Byggeri
  • Egenproduktion Anlæg


Specialistretninger

Design & Engineering
Dit hovedområde vil være rådgivende ingeniørarbejde i forbindelse med projektering af bygge- og anlægsopgaver samt stålkonstruktioner. Yderligere rotationer vil være til vores VDC-afdeling, projekteringskontor i Vietnam eller til en byggeplads som projekteringsleder.

Projektudvikling
Dit hovedområde vil være i Projektudvikling, hvor du blandt andet vil arbejde med udvikling af ejendomsprojekter. Yderligere rotationer vil være til en byggeplads inden for byggeri samt til en af følgende afdelinger: VDC, Højhuse, Nordatlanten, Indkøb eller til en byggeplads som projekteringsleder. Du vil selv være med til at præge den sidste rotation.

Tilbud
Dit hovedområde vil være i Tilbud, enten tilknyttet vores byggeri- eller anlægsforretning. Du vil komme til at arbejde med vedligeholdelse og videreudvikling af kalkulationsværktøjer, tilbudsbehandling af under-, hoved- og totalentrepriser, indhentning af tilbud fra underentreprenører mv. Yderligere rotationer vil være til vores afdelinger for VDC eller koncernindkøb eller til en byggeplads som entreprise- eller produktionsleder.

Projekteringsledelse
Dit hovedområde vil være projekteringsledelse på en byggeplads, men du vil også stifte bekendtskab med projekteringsledelse i afdelingen Design & Engineering. Yderligere rotationer vil være til Projektudvikling eller til en byggeplads som entrepriseleder – eventuelt i udlandet.

Retninger inden for Styring & Egenproduktion

Styring Byggeri/Anlæg
Du vil starte på et bygge- eller anlægsprojekt, hvor du i samarbejde med projektledelsen blandt andet står for styring og koordinering af de forskellige underentrepriser. Udarbejdelse og opfølgning af tidsplaner, processtyring, kvalitetssikring samt afholdelse og ledelse af byggemøder. Yderligere rotationer er til vores afdelinger for tilbud, projektudvikling, VDC, forretningsudvikling eller til et projekt i udlandet.

Egenproduktion byggeri

Du vil starte i vores tømrerafdeling, hvor du deltager i tilbudsarbejde og/eller er tilknyttet en byggeplads, hvor du indgår i byggeteamet. Du vil blandt andet komme til at arbejde med projektøkonomi, tidsplanlægning, processtyring, projektafklaring, kvalitetssikring og bestilling af materialer samt styring af timelønnede, herunder akkordforhandlinger. Yderligere rotationer kan være til afdelinger for VDC, tilbud eller til en byggeplads i Danmark eller i udlandet. 

Egenproduktion anlæg
Du vil starte i vores anlæg- og betonafdeling, hvor du deltager i tilbudsarbejde og/eller er tilknyttet en byggeplads, hvor du indgår i byggeteamet. Du vil blandt andet komme til at arbejde med projektøkonomi, tidsplanlægning, processtyring, projektafklaring, kvalitetssikring og bestilling af materialer samt styring af timelønnede, herunder akkordforhandlinger. Yderligere rotationer kan være til en af afdelingerne for VDC, tilbud eller til en byggeplads i Danmark eller udlandet.