Selskabsledelse

Redegørelsen for selskabsledelse udgør en del af ledelsesberetningen i MT Højgaard-koncernens årsrapport for 2016.

Redegørelsen omfatter en beskrivelse af koncernens ledelsesstruktur og hovedelementerne i de interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Derudover beskriver redegørelsen koncernens stillingtagen til Anbefalingerne for god Selskabsledelse, som er tilgængelige på www.corporategovernance.dk og implementeret i Nasdaq Copenhagens Regler for udstedere af aktier.

Bestyrelsen i MT Højgaard-koncernen har taget stilling til anbefalingerne, som koncernen i videst muligt omfang lever op til.

De børsnoterede ejerselskabers lovpligtige redegørelser for virksomhedsledelse kan findes på www.hojgaard.dk og www.monthor.dk

Læs MT Højgaard-koncernens redegørelse for virksomhedsledelse 2016

Læs MT Højgaard-koncernens revisionscharter 2016

Læs MT Højgaard-koncernens vederlagspolitik 2016


Selskabsledelse

MT Højgaard A/S er ejet af Højgaard Holding A/S (54%) og Monberg & Thorsen A/S (46%). Begge disse selskabers aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen, og selskaberne og MT Højgaard-koncernen skal derfor overholde oplysningsforpligtelserne og andre regler for børsnoterede virksomheder.

Gå til Selskabsledelse

Virksomhedsledelse 2014

MT Højgaard A/S er ejet af Højgaard Holding A/S (54%) og Monberg & Thorsen A/S (46%) og er omfattet af oplysningsforpligtelsernes krav om at følge en række anbefalinger fra Komiteen for God Selskabsledelse.

Gå til Virksomhedsledelse

Balanced Building

Balanced Building er et boligkoncept udviklet til dig, der ønsker en bolig, hvor der er balance mellem energiforbrug, livskvalitet og økonomi.

Læs mere