Børsrelaterede meddelelser 2014

Positiv udvikling i MT Højgaards driftsresultat og likviditet

19. november 2014

Koncernen nåede i årets tredje kvartal et driftsresultat på 72 mio. kr. før særlige poster – det højeste kvartalsresultat i fem år. Ledelsen forventer herefter et driftsresultat i 2014 på 175-200 mio. kr.Læs mere

MT Højgaard skal opføre 17 stationer til Cityringen

3. november 2014

Metroselskabet tildeler MT Højgaard opgaven med at færdiggøre stationerne til den kommende metrostrækning, Cityringen. Kontraktsummen er ca. 570 mio. kroner.Læs mere

MT Højgaards aktiviteter i Thule nedtrappes

31. oktober 2014

Kontrakt om drift og vedligeholdelse af Thule Air Base udløber pr. den 30. september 2015.Læs mere

MT Højgaards gamle offshore-retssager er afsluttet

12. oktober 2014

Koncernen pålægges delvist erstatningsansvar i nyligt afgjort sag.Læs mere

MT Højgaard nåede positivt driftsresultat og styrket likviditet i første halvår

28. august 2014

Koncernens driftsresultat i første halvår 2014 blev 16 mio. kr. før særlige poster mod minus 18 mio. kr. i samme periode sidste år. Forventningerne om et driftsresultat på 150-225 mio. kr. i 2014 fastholdes.Læs mere

Stabil udvikling i MT Højgaards driftsresultat

19. maj 2014

Koncernen forbedrer driftsresultatet sammenlignet med første kvartal sidste år, og ledelsen fastholder forventningerne til 2014. Det samlede resultat påvirkes dog negativt med 195 mio. kr. fra tab af tvist i en gammel offshoresag, som vi søger appelleret.Læs mere

MT Højgaard idømt ansvar i gammel offshore-sag

15. april 2014

Afgørelsen søges appelleret, men belaster regnskabet for 2014.Læs mere

MT Højgaard vinder nyt stort projekt i Vejle

25. marts 2014

Ny psykiatrisk afdeling til en samlet værdi af ca. 930 mio. kr. opføres som OPP-projekt med DEAS som driftspartner og pensionskasserne PensionDanmark, PKA og SamPension som finansieringspartnere.Læs mere

MT Højgaard styrkede lønsomheden i 2013

7. marts 2014

Ordinært driftsresultat på 35 mio. kr. som forventet. Kraftig indgang af ordrer i årets sidste kvartal.Læs mere

Nye medlemmer i MT Højgaards bestyrelse

4. marts 2014

Moderselskaberne indstiller tre nye medlemmer til koncernens bestyrelse.Læs mere

Se også