Whistleblower-ordning

Du kan som bygherre, leverandør eller samarbejdspartner indberette mistanke om kriminelle eller andre ulovlige forhold, som vedrører MT Højgaard-koncernen fx:

  • Svindel, bestikkelse og dokumentfalskneri
  • Alvorlige brud på arbejdssikkerhed eller miljølovgivning 
  • Tyveri, vold, og trusler om vold

Indberetning

  • Du kan foretage din indberetning skriftligt her. Din indberetning vil blive sendt til en ekstern advokat hos advokatfirmaet Norrbom Vinding
  • Du kan også foretage din indberetning telefonisk til den ansvarlige advokat hos Norrbom Vinding på +45 61 24 80 00
  • Det er op til dig, om du vil give dig til kende eller være anonym
  • Den eksterne advokat giver kun sager videre til os, som er omfattet af ordningen, og her vil de kun blive kendt af få udpegede nøglepersoner under tavshedspligt

Se også

Regelsæt for leverandører

Vi har udarbejdet et code of conduct for suppliers i tillæg til vores politik for samfundsansvar.

Læs mere

Samfundsansvar

Samfundsansvar indgår som en naturlig del af vores forretning og skaber grobund for bæredygtig forretningsudvikling.

Læs mere

CSR-politik

Vores CSR-politik bekræfter forpligtelsen til etisk handling i udførelsen af vores aktiviteter. Den omfatter vores forpligtelser i forhold til integritet, fairness og socialt ansvar.

Læs mere