Regelsæt for leverandører

Politik suppleret med code of conduct for suppliers

Vores CSR-politik danner den overordnede ramme for vores øvrige politikker.

Det betyder, at vi forpligter os til at handle i overensstemmelse med denne politik i forhold til blandt andet medarbejdere, økonomi og finans, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed, kunder, markedsadfærd, konkurrenter, samarbejdspartnere og leverandører.  

I tillæg til CSR-politikken har vi udarbejdet en code of conduct for suppliers (pdf).

Krav til vores leverandører

Vi er i koncernen ambitiøse i forhold til egen færden. Derfor stiller vi også krav til vores leverandører. Når vi indgår en koncernaftale med en leverandør af byggematerialer, forpligter leverandøren sig til at overholde nationale love og bestemmelser og opfylde bestemte krav om kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.

Kontrolbesøg og audits

For at sikre at vores standarder overholdes, udfører forretningsområderne og dattervirksomhederne selv kontrolbesøg og audits eller får det gennemført gennem brug af tredje parts auditører.

Whistleblower-ordning

Har du mistanke om kriminelle eller andre ulovlige forhold, som vedrører MT Højgaard-koncernens leverandører, er det muligt at benytte koncernens whistleblower-ordning.

Se også

Whistleblower-ordning

MT Højgaard accepterer ikke overtrædelse af lovgivning, bestemmelser og af vores interne regler. Derfor har vi en whistleblower-ordning til rapportering.

Læs mere

Samfundsansvar

Samfundsansvar indgår som en naturlig del af vores forretning og skaber grobund for bæredygtig forretningsudvikling.

Læs mere

CSR-politik

Vores CSR-politik bekræfter forpligtelsen til etisk handling i udførelsen af vores aktiviteter. Den omfatter vores forpligtelser i forhold til integritet, fairness og socialt ansvar.

Læs mere