Klagemuligheder

(se de nærmere regler på det enkelte nævns egen hjemmeside)

Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K, når klagen vedrører:

maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. 

Ankenævnet behandler IKKE klager over arbejder, som er udført i forbindelse med opførelsen af nybyggede huse og lejligheder, med en samlet pris på over 1 mio. kr. inkl. moms.

Ankenævn for Tekniske installationer, Skanderborgvej 238, 8260 Viby J, når klagen vedrører el- og vvs-arbejder. 

Det omtvistede beløb skal være på mindst 2.000 kr. og kan maksimalt være på 150.000 kr.

Håndværkets Ankenævn, Islands Brygge 26, 2300 København S, når klagen vedrører:

nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende vvs-, el-, bygningssmede-, maler-, snedker-, tømrer-, tække-, murer-, kloak-, belægnings-, anlægsgartner-, auto- og møbelpolstringsarbejde.

Ankenævnet behandler også klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

Du har som forbruger også mulighed for at bruge den europæiske klageportal, ODR.

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse: mail@mth.dk