Global Compact

MT Højgaard-koncernen er tilsluttet FN’s Global Compact. Dermed forpligtiger vi os til at leve op til FN’s 10 principper om bæredygtig adfærd samt rapportere om, hvordan vi efterlever dem.

Læs om vores tilgang til samfundsansvar i vores CSR-rapport 2016CSR-rapport 2015 og vores CSR-rapport 2014.

Download tilslutningsdokumentet som pdf (UK)
.

CSR-politik

Vores CSR-politik bekræfter forpligtelsen til etisk handling i udførelsen af vores aktiviteter. Den omfatter vores forpligtelser i forhold til integritet, fairness og socialt ansvar.

Læs mere

CSR-rapportering

Find vores rapporter vedrørende corporate social responsibility (CSR) i MT Højgaard-koncernen og download dem som pdf.

Læs mere

Regelsæt for leverandører

Vi har udarbejdet et code of conduct for suppliers i tillæg til vores politik for samfundsansvar.

Læs mere