Corporate social responsibility

CSR-rapport

MT Højgaard-koncernen rapporterer om tilgang, politikker, indsats, mål og handlingsplan i en årlig CSR-rapport.

Læs mere om CSR-rapportering

Miljøhensyn

I MT Højgaard ønsker vi at drage omsorg for miljøet. Derfor har vi indført en række tiltag, som reducerer miljøbelastningen.

Læs mere om miljøhensyn

Forebyggelse af ulykker

Vi ønsker at undgå arbejdsulykker, og vi forpligter os til at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom ved at sikre at vores medarbejdere er uddannede i dette.

Læs mere om forebyggelse af ulykker

Interne audits

Vi udfører interne audits og besøg på byggepladsen, hvor vi blandt andet rådgiver om arbejdsmiljø.

Læs mere om arbejdsmiljø

Se også

Whistleblower-ordning

MT Højgaard accepterer ikke overtrædelse af lovgivning, bestemmelser og af vores interne regler. Derfor har vi en whistleblower-ordning til rapportering.

Læs mere

Regelsæt for leverandører

Vi har udarbejdet et code of conduct for suppliers i tillæg til vores politik for samfundsansvar.

Læs mere

CSR-politik

Vores CSR-politik bekræfter forpligtelsen til etisk handling i udførelsen af vores aktiviteter. Den omfatter vores forpligtelser i forhold til integritet, fairness og socialt ansvar.

Læs mere