Verdens bedste kvægstald åbner for publikum

22. maj 2012

Stalden med miljøteknologien Environment Defender er udviklet af MT Højgaard, som i marts måned modtog EU’s danske miljøpris for 2011 og 2012 for miljøteknologien. Den opsamler ammoniakdampe, klimagasser og lugt direkte fra kilden med en luftstrøm, der trækker hen over gyllens overflade som et tæppe og bagefter renses, inden luften ledes ud af stalden.

Få gasser og mere velfærd
Rensningen fjerner 75 pct. af de skadelige gasser, hvilket er unikt for en åben løsdriftsstald og mere end dobbelt så godt som de kendte alternativer. Reduktionen af gasser forbedrer dyrevelfærden og arbejdsmiljøet betydeligt og giver færre gener for det omkringliggende miljø og samfund. Samtidig er elforbruget reduceret kraftigt i forhold til traditionel og meget energikrævende ventilation.

Det er brødrene Jacob og Jørgen Spangsberg, der med investeringen i MT Højgaards første løsdriftsstald er blevet pionerer på området med en bygge- og miljøteknologi, som ikke findes i andre stalde i verden. Den nye stald rummer 400 SDM malkekøer.

Læs mere om projektet