Erhvervs- og fiskerihavn på Sri Lanka afleveret

17. december 2012

I Oluvil på østkysten af Sri Lanka har vi i hovedentreprise etableret en havn med to individuelle bassiner. Et bassin til fiskerierhvervet og et mere kommercielt bassin. Den 30. november holdt vi afleveringsforretning med bygherren og med deltagelse af repræsentanter fra Danida, som støtter projektet.

Adgang for fartøjer på op til 16.000 tons

Vi har opført erhvervshavnen med et 330 meter kajanlæg med otte meters vanddybde, og fiskerihavnen blev etableret med et 200 meter kajanlæg med tre meters vanddybde.

Projektet blev udført i to faser. I første fase opførte vi to bølgebrydere. I anden fase uddybede vi havnen, så der kunne blive adgang for fartøjer på op til 16.000 tons.

De 1.500 meter bølgebrydere er konstrueret af cirka en million tons sten, som blev sprængt og sorteret i vores stenbrud.

Et tidssvarende havneområde

Udover adgangsveje til og fra havnen, har vi også opført boliger, varehuse, kontorfaciliteter, kølehuse og servicebygninger på land – med andre ord alt det, der er nødvendigt for at drive en tidssvarende havn i et udviklingsområde på Sri Lanka.

Derudover har vi anlagt veje og etableret en 4,2 kilometer blokstenmur rundt om havnen.

Tilfreds bygherre

Byggeperioden har varet fire år og vi har mødt en del udfordringer undervejs på projektet. Det var dog en meget tilfreds bygherre, der modtog projektet, og der udestår nu kun ganske få mangler.

Læs mere om projektet