En praktisk guide til BIM i bygge- og anlægsprojekter

1. november 2016

Bogen, der har titlen ”En praktisk guide til BIM i bygge- og anlægsprojekter”, er tænkt som en guide til et effektivt samarbejde omkring BIM på et projekt. Vores erfaringer i MT Højgaard med at anvende BIM viser, at vi opnår de bedste resultater, når BIM tænkes ind i hele den kontekst, som projektet indgår i.

Derfor betragter vi BIM-samarbejdet vedrørende byggeri og anlæg i en sammenhæng, hvor der ikke kun tænkes i bygge- og anlægsprocesser, men også indregnes mulige fremtidige brugsscenarier. 
Bogen giver input til den tidlige rammesætning for det effektive digitale samarbejde mellem alle parter i og omkring et projekt, hvilket er forudsætningen for at tænke konteksten for bygge- eller anlægsprojektet ind i modellen.

Bogen kan også benyttes som et opslagsværk om praktisk anvendelse af BIM på bygge- og anlægsprojekter samt i faglige BIM-miljøer omkring BIM-koordinatorer og studerende.

Download bogen:
En praktisk guide til BIM i bygge- og anlægsprojekter

Læs mere om, hvordan vi arbejder med
Bulding Information Modeling (BIM) og Virtual Design and Construction (VDC)