Kvalitetsstyring

Det er vigtigt for både dig og os, at vi leverer en konsistent og ensartet kvalitet. Derfor har vi opbygget en omfattende organisation og en række understøttende systemer.

Kvalitetsstyring er i fokus både i selve produktionen og i topledelsen. Alle vores ledere bliver uddannet på vores interne projektlederuddannelse i styring af projekter, så vi sikrer en ensrettet procedure og et højt kvalitetsniveau.

Kvalitetscertificering

I MT Højgaard er vi kvalitetscertificerede efter den internationalt anerkendte ISO 9001-standard - et sæt af retningslinjer, der udgør verdens mest accepterede kvalitetssystem.
Med certifikatet forpligter vi os til hele tiden at vise forbedringer og sikre at vores kvalitetsstyring er i top.

Vidensystem

Værktøjerne til kvalitetsstyring er placeret i vores interne Vidensystemet, der er tilgængeligt for alle medarbejdere. Det medvirker, at vi sikrer ensartethed og en god sagsoverdragelse.

Projektplaner

Alle projekter starter med en projektplan, der sikrer konsistens og opmærksomhed på at identificere de væsentligste risici i projektet. Projektplanen stiller krav om at nedsætte en styringsorganisation, som løbende følger kvaliteten i et byggeri. Det gælder både i forhold til underentreprenører og egenproduktion.

Kvalitetsstyring af alle typer projekter

Styringsorganisationen bliver vejledt i kvalitetsstyringen af vores Arbejdsmiljø & kvalitets-afdeling, så projektet følger de krav, vi stiller på området både til vores egne medarbejdere, underentreprenører og leverandører.
Vi udfører samme niveau af kvalitetsstyring på alle byggerier, uanset hvem bygherren er.

Interne audits

Vi afholder løbende interne audits, som skal sikre, at vores procedurer og udførelsesmetoder bliver fulgt, og at vi fortsat udvikler vores kvalitetsstyringsværktøjer.

Se også

Sikkert-Arbejdsmiljø

Et sikkert arbejdsmiljø

For at forbedre arbejdsmiljøet har vi indført "god skik". Det er retningslinjer for, hvordan du skal opføre dig på vores byggepladser.

Læs mere

Ulykkesfrekvens

Frekvensen for arbejdsulykker er faldende i MT Højgaard. Det skyldes en aktiv indsats fra vores side.

Læs mere

Gæst på byggepladsen

Når du er gæst på en af vores byggepladser, skal du have en aftale for at få adgang til pladsen.

Læs mere