Projekteringsledelse

Vi tilbyder projekteringsledelse til bygherrer og interne projektorganisationer. Projekteringslederens opgave er at koordinere og styre på tværs af de forskellige faggrupper og sikre, at grænseflader koordineres mellem de forskellige projekterende parter, samt at alle nødvendige konsulenter bliver tilkoblet.

Fokus på økonomi og dine ønsker

Vi har et indgående kendskab til ledelse af projektering, byggemetoder og optimering, der tilgodeser økonomi såvel som vores kunders ønsker på både ind– og udenlandske projekter. Desuden har vi fokus på løbende opfølgning af mængder.

Ledelse i alle byggeriets faser

Vi tilbyder projekteringsledelse i alle byggeriets faser; i tilbuds–, ordre– og udførelsesfasen inklusiv aflevering. Yderligere tilbyder vi projekteringsledelse af udenlandske projekter med udenlandske rådgivere.

Myndighedsgodkendelser, tidsplaner og ressourcer

Projekteringslederen sørger for, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser, tidsplaner og ressourcer er tilkoblet i rette tid, og det sikres, at alle parter har det nødvendige projekteringsgrundlag. Samtidigt sikres, at projekteringen hele tiden følger den aftalte kvalitet og økonomi.