Miljøundersøgelser og miljørådgivning

Vi tilbyder udførsel af miljøundersøgelser og har omfattende erfaring i miljørådgivning i forbindelse med opførsel af bolig- og erhvervsbyggeri og ved køb og salg af ejendomme.

Vi er specialiserede i at hjælpe kunden med løsninger set ud fra et entreprenørmæssigt synspunkt i forhold til overholdelse af tidsplaner og økonomi og med inddragelse af fagdiscipliner for konstruktioner, installationer mv.

Environmental Due Diligence og risikovurderinger

Kendskab til miljø er ofte en væsentlig parameter i de indledende faser af et planlagt byggeri, og vi kender nødvendigheden af at handle hurtigt i forhold til en vurdering af grunden.

Vi har stor erfaring i at hjælpe vores kunder med estimater og budgetter for jordhåndtering, afværgetiltag og bekæmpende foranstaltninger igennem udførsel af Environmental Due Diligence fra indledende historiske redegørelser, orienterende og afgrænsende undersøgelser samt risikovurderinger over for grundvand og indeklima.

Myndighedstilladelser

Vi har stor erfaring i myndighedsbehandling, som vi tilpasser det enkelte byggeri i forhold til kundens behov. Herunder indhentning af relevante myndighedstilladelser og forklassificering med prøveudtagning og laboratorieanalyser i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af jord.

Miljøtilsyn

For at optimere driften igennem hele byggeriet og undgå unødige omkostninger for jordhåndtering, planlægger og udfører vi miljøtilsyn med gravearbejde, bortkørsel og genanvendelse af ren og forurenet jord.