Klimatilpasning

Din rådgivende entreprenør

Vi udfører hovedsageligt rådgivning, hvor MT Højgaard er projekterende og udførende, med brug af vores faglige klimatilpasningsspecialister og regnvandskonsulenter uddannet fra Teknologisk Institut på Københavns Universitet. Vi kan blandt andet hjælpe med de rette løsninger til at aflede, tilbageholde, genanvende eller nedsive regnvand lokalt. Vi kan udforme projekter, der imødekommer krav fra blandt andet lokalplaner, klimatilpasningsplaner og spildevandsplaner.

Med brug af visualiseringsværktøjer og i et tæt samarbejde, finder vi den optimale løsning på projekterne. Vi rådgiver både om økonomiske og juridiske aspekter såsom tilladelser, finansieringsmuligheder og ansvarsfordeling, til det mere praksisnære omkring opbygning og anlæggelse, til driftsplanlægning og grønne løsninger.

Merværdi med LAR
 

Vi arbejder med brug af lokal afledning af regnvand (LAR) på overfladen. Brugen af LAR sikrer en effektiv og økonomisk overkommelig håndtering af regnvand. Ydermere skaber LAR-løsninger flere grønne områder og deraf bedre byrum – dette gælder både på villaveje og i større bymæssig sammenhæng.  Vi arbejder både på jorden med forsinkelses- og nedsivningsløsninger samt med grønne tage og vægge. Fælles for LAR-løsningerne er, at de ikke kun bidrager til håndteringen af den samlede vandmængde, de kan også berige æstetikken i projektet.

I MT Højgaard har vi stort fokus på brugerinddragelse og på at skabe løsninger, som ikke blot virker, men som også forskønner i mange år. Hvad enten der skal fornys et kommunalt boligbyggeri, arbejdes med grøn branding af virksomheder eller håndteres regnvand hos grundejere, har vi ekspertisen til at få projekterne realiseret.Se også

Skybrudssikring i Hellerup

Skybrudssikring i Hellerup

Efter det voldsomme skybrud i 2011, hvor der var vandskader i store dele af København, har vi været med til at sikre hovedstaden mod fremtidige skybrud, blandt andet i Hellerup.

Nyt domicil til Sydfyns Elforsyning

Sydfyns Elforsynings nye domicil er opført i lavenergiklasse 1 og et lysende eksempel på grøn teknologi.

Læs mere

Afvanding og kloakering

Design & Engineering i MT Højgaard har kompetencer inden for projektering af vej- og jernbaneafvanding og udfører kloakprojektering omfattende omfangsdræn, spildevands- og regnvandsledninger, herunder afledning af overfladevand.

Læs mere