Interimkonstruktioner

Afstivning af byggegruber

Vi foretager geotekniske beregninger af byggegruber samt projektering af de bærende konstruktioner i byggegruber såsom spunsvægge og afstivninger.

Stillads og form

Vi projekterer alle typer stillads og form og sikrer endvidere, at formleverandører lever op til for eksempel Vejdirektoratets krav. Alle typer fundamenter kan designes - lige fra stålplader på stabilgrus til in-situ beton og rammede pæle. Ved sænkning af broer kan vi beregne understøtninger for sænkemateriel og kan eksempelvis dokumentere, at et brodæk kan klare de ekstraordinære belastninger under sænkning.

Kranbaner og kranunderstøtninger

Vi designer ballast og eventuelt særlig fundering for kranbaner som for eksempel kranbaner på toppen af spunsvægge samt in-situ fundamenter for faste kraner.

Midlertidige broer

Alle typer midlertidige broer i stål, beton og træ kan designes herunder vurdering af egensvingninger af broer. Broer i stål og beton er typisk midlertidige stibroer, og broer i træ er ofte anvendt på byggepladser.