Industrianlæg

Cementfabrikker og tilsvarende tunge procesanlæg

Design & Engineering i MT Højgaard har en lang tradition for projektering af beton- og stålkonstruktioner til tungere industribyggeri i Danmark og udlandet, specielt cementfabrikker og tilsvarende tunge procesanlæg. Afdelingen var oprindeligt ejet af FLSmidth og overgik efter 75 år til MT Højgaard i 1990. Sidenhen har vi været involveret i FLSmidth-projekter verden over.

Betonkonstruktioner

Betonkonstruktionerne projekteres typisk som pladsstøbte konstruktioner. Projektering af glidestøbte betonkonstruktioner såsom siloer og skorstene er et særligt specialområde.

Stålkonstruktioner

Stålkonstruktionerne projekteres normalt som værkstedssvejste, montageklare enheder, der monteres på byggepladsen ved hjælp af bolte.

Planlægning, ledelse og tilsyn

Under udførelsen af konstruktionsprojekter tilbyder vi planlægning, tilbudsprojektering, detailprojektering, projekteringsledelse, ekstern kvalitetssikring, byggestyring samt byggetilsyn.