Elinstallationer

Vi yder kompetent rådgivningsassistance indenfor såvel stærk- og svagstrømsanlæg. Projekter udføres i tæt kontakt med afdelingens øvrige discipliner indenfor installationer og konstruktioner.

Vores kompetencer omfatter el-installationer på alle niveauer fra forsyning, herunder transformerstationer og nødforsyningsanlæg, fordelingsanlæg til de installationer tættest på brugeren i form af stikkontakter, belysning og nødbelysning.

Mere integrerede installationer som adgangskontrol, tyverialarmer, brandsikringsanlæg og CTS-anlæg projekteres i tæt samarbejde med leverandører.

Sparringspartner ved energirigtig projektering og løsninger

Vi fungerer som sparringspartner i forbindelse med energirigtig projektering og løsninger. I kraft af vores brede erfaring og tætte samarbejde med de øvrige discipliner i Design & Engineering arbejder vi målrettet med bæredygtighed og certificeringer.