Bygningsfysik

Vi undersøger for bygbarhed og tolerancer, om der er udarbejdet en fugtstrategiplan, om der er et acceptabelt indeklima, om projektet forventes at kunne opfylde det tæthedskrav, som bygherren har stillet til det pågældende byggeri, om der er taget højde for radonsikring, om der er valgt de rigtige membraner med tilhørende samlingsdetaljer, om energiforholdene opfylder gældende regler og om der er taget højde for kvalitetsniveauer for tilgængelighed fx ved p-pladser i p-kælder, handicap ppladser, størrelse på elevator og adskillelse mellem gående og trafikken.

Vi undersøger også, om der kan være specielle lydforhold, som kræver en lydtekniker tilkoblet. Her kan vi have en rådgivende rolle, da det ikke er alle bygherrer, der har taget stilling til dette.

Herudover kontrollerer vi, om der foreligger en brandstrategiplan, og om der er specielle arbejdsmiljøforhold, der skal tages højde for.

Klimaskærm

Ved granskning af klimaskærmen ser vi på afvanding af tage og tagterrasser for at minimere risikoen for vandskader bl.a. ved skybrud, og om der er taget højde for adgangsforhold fx ved vedligeholdelse af ventilation, faldsikring og om der er tilstrækkeligt fald på flade tage til at lede vandet væk, så der fx ikke opstår skader på taget ved frost. I den forbindelse gør vi også opmærksom på, hvis nogle af vores 20 standardløsninger kan optimere projektet.

Vi gennemgår facader for indbygningsdetaljer af vinduer og døre, lette facaders opbygning, placering af dampspærre, fugeløsninger, kuldenedfald, solafskærmning, pudsemulighed, brandsmitte, sålbænke, inddækninger, beklædninger, samlingsdetaljer ved elementbyggeri, dilatationsfuger ved muret byggeri, murafdækninger, sokkelløsninger og terrænopbygning i forhold til facaderne.

Aptering

I forhold til aptering undersøger vi indretning, møbleringsmuligheder, tilgængelighedskrav for kørestole, gangbredder, pladskrav i køkkener, opbevaringsmulighed, adgangsforhold til trapperum, rækværkshøjder og udformning og parkeringsforhold i p-kælder.

Ved vådrum undersøger vi opbygningen af vådrummene herunder badekabiner, tilgængelighedskrav for kørestole, faldopbygning, gennemføringer og materialevalg. Ved gulve ser vi på opbygning, materialevalg, isolering, placering af fugtspærre eller dampspærre, trinlyd og brandforhold.

I forhold til vægge undersøger vi for opbygning af ikke bærende skillevægge, teleskopløsninger, sammenbygninger, materialevalg, isolering, lydforhold, brandadskillelser, samlingsdetaljer til døre, glasvægge, facader og bærende vægge. Ved lofter undersøger vi for nedhængte lofter, materialevalg, isolering, lydforhold, brandforhold, placering af dampspærre og samlingsdetaljer.

Ved fast inventar ser vi på opbevaringsskabe, køkkener og installationsskakte med inspektionslemme herunder hvor den er placeret, og om den er brandsikret.