Brandrådgivning for bygge- og anlægsprojekter

Ifølge bygningsreglementet skal brandsikkerheden i et byggeri dokumenteres - både ved nybyggeri og ombygninger. Ved brandfarlige virksomheder og lagerbygninger skal også de tekniske forskrifter opfyldes. Bygge- og brandmyndighederne godkender brandsikring. Lever bygningen ikke op til lovgivningen, kan de udskyde ibrugtagning af bygningen. Vi inddrager myndighederne tidligt i processen, så vi kan tilpasse brandstrategien og få brandsikringen godkendt.

Brandsikringstiltag indtænkes fra start

Vi varetager koordinering af den samlede funktionsbaserede brandanalyse. I brandstrategien fastlægger vi kravene til passive- og aktive brandsikringstiltag. Brandplaner udfører vi i samarbejde med arkitekten, så  tegningerne viser den brandmæssige opdeling og flugtveje.

Passive og aktive brandsikringstiltag, såsom flugtvejstrapper og sprinkleranlæg skal indtænkes fra start af ved et byggeri. Kommer de med for sent, kan det resultere i tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for jer. Vi rådgiver om valg af brandstrategi allerede i tilbudsfasen og ved udarbejdelse af forprojekt. Vi hjælper med at finde de brandsikringstiltag, der giver den mest optimale løsning med hensyn til både sikkerhed, økonomi og drift for jer som bygherre og jeres brugere.

Brandteknisk dimensionering ved komplekse bygninger

I større og komplekse bygninger, og især ved projekter uden sammenlignelige bygninger, er det oftest nødvendigt at udføre brandteknisk dimensionering, herunder brand- og evakueringssimulering (CFD-beregning), for at udvælge de rigtige brandsikringstiltag.

Plan for drift, kontrol og vedligehold

Til slut udarbejder vi en plan for drift, kontrol og vedligehold (DKV). Loven kræver, at brandsikringen opretholdes i hele bygningens levetid.