Projektering af betonkonstruktioner

Projekter inden for industrianlæg, anlæg, boliger og kontorhuse

Vi udfører projekter inden for hovedkategorierne industrianlæg, anlæg, boliger og kontorhuse.

Projekterne omhandler konstruktioner, maskinfundamenter og bygninger til tungere anlæg, herunder lager, siloer og skorstene. Vi har særlig erfaring med parkeringskældre og dybe kælderkonstruktioner.

Danske og udenlandske projekter

Vi arbejder på både danske og udenlandske projekter og har derfor et detaljeret kendskab til de væsentligste udenlandske normer. Vi har ekspertise inden for betonteknologi, specielt spændings– og temperaturudvikling under hærdning.

In-situ støbte betonkonstruktioner

Til in-situ støbte betonkonstruktioner udføres både form– og armeringstegninger med separate bukkelister.