BIM-projektering

Med 3D-modeller som omdrejningspunkt får projektets parter overblik og mulighed for at dele informationer digitalt med hinanden.

Modellerne giver et godt grundlag for beslutninger gennem hele projektforløbet og bidrager til bedre projekter med afklaret økonomi og bygbarhed, færre fejl og en optimeret tidsplan.

Kollisions- og konsistenskontrol sikrer øget produktivitet

Ved at lave komplette modeller kan der løbende gennem hele projektforløbet laves systematisk kontrol på tværs af discipliner. Hermed sikres øget produktivitet på byggepladsen, da alle grænseflader er afdækkede og koordinerede.

Mængder og planlægning

Modellerne er fra starten en integreret del af projekteringen og kan bidrage med detaljerede mængdeudtag samt danne input til tidsplanlægningen.

Modeller som grundlag for produktionstegninger

På stål- og betonkonstruktioner udføres detaljerede modeller, hvorfra der kan laves tegninger, som kan indgå direkte i produktionen. For stålkonstruktioner udføres værkstedstegninger, indkøbslister, materialelister og så videre. For armerede betonkonstruktioner udføres form- og armeringstegninger samt tilhørende bukkelister.

Modeller som grundlag for visualiseringer

I tillæg til traditionelle tegninger danner modellerne basis for visualiseringer, der kan give alle parter overblik. Visualisering kan indgå i alle projektets faser, lige fra tilbud til udførsel. Det er kun fantasien, der sætter grænser.