Projektering

Én samarbejdspartner fra start til slut

Vi har samlet alle vores kompetencer inden for rådgivning og projektering og har en reel funktion som intern rådgivende ingeniør. Desuden kan vi tilbyde at tage arkitektfunktionen ind under os. Det betyder, at du kun behøver én samarbejdspartner fra start til slut af dit projekt, hvis du vælger os.

Rådgivende ingeniør

Vi udfører hovedsageligt rådgivning, hvor MT Højgaard er projekterende og udførende. Du kan få rådgivning inden for alle primære ingeniørdiscipliner, og vi arbejder også på tværs af disse. Vi arbejder både på et internationalt og nationalt plan.

Med vores kompetencer får du den rådgivende ingeniørs kompetencer såvel som bygge- og anlægsvirksomhedens kompetencer samlet på ét sted.

Se også

produktion-lager

Kedel- og turbinebygning for Energi Randers

Vi stod for ombygningen af kedel- og turbinebygningen på Randers Havn og lavede blandt andet betonskæring og murerarbejde.

Læs mere om projektet

Produktion-lager

Ombygning af værksted for KTK-Vejservice

For KTK-Vejservice på Enghavevej har vi ombygget 4.000 kvadratmeter værksted.

Læs mere om projektet

Dong

Afgasningsanlæg for DONG Oil Pipe

For DONG Oil Pipe A/S har vi etableret et afgasningsanlæg ved råolieterminalen, som ligger ved Shell-raffinaderiet i Fredericia.

Læs mere om projektet