OPP-proces

OPP bygger på dialog

Som bestiller inddrager du fra starten flere entreprenører og deres partnere, inden du vælger, hvem du vil arbejde sammen med. Du vil som bestiller have en række fortrolige dialoger med de prækvalificerede OPP-selskaber, som derefter konkurrerer om den endelige OPP-kontrakt.

Dialogen fortsætter mellem alle partnerne i det valgte OPP-selskab. Din viden om bygningens formål og forventningerne til resultatet afstemmes med de øvrige partnere, som også anvender al professionel erfaring og viden til at opnå det bedst mulige resultat.

Fast kontaktperson

Nøglepersonerne i OPP-projektet er med hele vejen fra start til mål. Som bestiller får du en fast kontaktperson, som følger dig hele vejen og som normalt fortsætter ind i ledelsen af OPP-selskabet, så kontinuitet og engagement forankres i hverdagen.

Kontraktperioden på typisk 20 eller 30 år betyder, at samarbejdet med OPP-selskabet er længere end sædvanligt. Kemien mellem partnerne bliver dermed særlig vigtig og styrkes gennem den tætte dialog om projektet.

Længere opstartsfase

Tidsforbruget til den indledende fase er en god investering. Derfor er det nødvendigt for dig som bestiller at begynde processen tidligere end normalt, for at projektet kan blive færdig til den ønskede tid.

Se også

Om OPP

OPP står for Offentlig-Privat Partnerskab og er en kontraktform, hvor et privat selskab finansierer, projekterer og udfører offentligt byggeri.

Læs mere

Spørgsmål om OPP

Hvad er OPP og hvem er med i OPP? Læs de ofte stillede spørgsmål om OPP.

Læs mere

OPP - partnere

I et OPP-projekt er der i hovedtræk fire interessenter med hver sin rolle og en klar ansvarsfordeling.

Læs mere