Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)

Om OPP

OPP står for Offentlig-Privat Partnerskab og er en kontraktform, hvor et privat selskab finansierer, projekterer og udfører offentligt byggeri.

Læs mere

Spørgsmål om OPP

Hvad er OPP og hvem er med i OPP? Læs de ofte stillede spørgsmål om OPP.

Læs mere

OPP-Proces

Konkurrencepræget dialog er det bærende for OPP-processen og gør OPP til en inspirerende og lærerig udbudsform.

Læs mere

OPP - partnere

I et OPP-projekt er der i hovedtræk fire interessenter med hver sin rolle og en klar ansvarsfordeling.

Læs mere

OPP-projekter

Se projekter, udført i Offentligt Privat Partnerskab.

Se projekter