Hospitaler

Et succesfuldt hospitalsbyggeri

Når du vælger os til at udføre din opgave inden for hospitalsbyggeri, får du en samarbejdspartner med erfaring og ekspertise, der sikrer dig et succesfuldt projekt.

Hensyn til omgivelserne er særligt vigtigt, når hospitaler skal bygges om eller udvides. Dertil har vi fokus på, at hospitalets brugere altid skal kunne færdes sikkert på hospitalets område.

En effektiv byggeproces

I tæt samarbejde med dig planlægger og styrer vi projektet sikkert i mål. Med processtyringsværktøjet TrimByg sikrer vi en effektiv byggeproces, hvor intet overlades til tilfældighederne.

Vi sørger fx for at store leverancer og støjende arbejder undervejs bliver tilpasset hospitalets drift, og vi benytter os af Digitjek til at sikre 0 fejl og mangler.

Ambulanceveje og adgangsforhold sikres

Tidligt i tilbudsfasen inddrager vi de aktører, der er med til at sikre en hensigtsmæssig logistik på og omkring hospitalet i byggeperioden.
 
På den måde sørger vi fx fra starten for adgangsvejene til og fra hospitalet, herunder sikre ambulanceveje, så hospitalet kan fungere optimalt i byggeprocessen.

Dialog med hospitalspersonalet

Personale, patienter og pårørende skal generes så lidt som muligt af vores arbejde. I hele byggeprocessen vægter vi en tæt dialog med hospitalspersonalet, så vi kan tage højde for arbejdsgange og dagligdagen på hospitalet.

Dermed får du sikkerhed for, at vi er hensynsfulde gæster på hospitalet og at personale og patienter får den nødvendige ro og tryghed.

Nødstopknap og døgnbemandet telefon

Et konkret eksempel på at vi tager hensyn til omgivelserne er, at vi opsætter en nødstop-knap. Med et tryk på knappen, kan hospitalets personale til enhver tid give signal til os om at stoppe arbejdet, hvis vi fx støjer for meget. Det er en lavpraktisk og meget effektiv løsning.

Herudover tilbyder vi også en døgnbemandet telefon, så hospitalets personale til enhver tid kan få fat i os.

Læs mere om TrimByg

Se nogle af de hospitaler, vi har opført eller udvidet

Se også

vejle sygehus

Tilbygning på Vejle Sygehus

Ro og tryghed for patienterne og gode arbejdsbetingelser for personalet var vigtige hensyn, da vi udvidede Vejle Sygehus med en ekstra etage.

Læs mere om projektet

Hospital

Stråleterapicenter på Herning sygehus

Det nye stråleterapicenter ved Herning Sygehus bød på spændende udfordringer, da MT Højgaard byggede det i 2009.

Læs mere om projektet

Hospital

Specialtandlægeklinik i Aalborg

I Aalborg har MT Højgaard opført en specialtandlægeklinik, som samler tandregulering og tandplejen på ét sted.

Læs mere om projektet