Balanced Building

Mere end lavenergihuse

Huse der bliver bygget efter Balanced Building-konceptet er mere end lavenergihuse. De er forberedt til at producere mere energi, end de selv bruger, og kan dermed bidrage til energiproduktionen i nærmiljøet.

Modulopbygget lavenergihus

Balanced Building er opbygget af en række moduler, som kan sammensættes på et utal af måder. Hvert modul er rummeligt og fleksibelt indrettet, hvilket gør det muligt at tilpasse konceptet til brugernes behov i dag og i fremtiden.

Fremtidssikret boligkoncept

Fremover vil der blive stillet endnu større krav til energi- og ressourceforbrug i bygninger. Den viden har vi indarbejdet i konceptet, så det allerede nu lever op til de krav, der vil blive stillet til fremtidens bygninger.

Gennemprøvede konceptmodeller

Med Balanced Building investerer du i et byggeri, der er gennemprøvet og produktionsmæssigt optimeret. Vi opfinder ikke det hele forfra, men bygger videre på vores erfaringer fra tidligere byggerier. Det sikrer dig en hurtig og lønsom projektering og opførelse af din nye bolig.

Skitseforslag med pris

Når vi har afdækket dine ønsker, krav og rammerne for byggeriet, kan du få et skitseforslag med tilhørende pris. Processen tager typisk to til tre uger.
Balanced Building-konceptet er skabt i samarbejde med Velux Gruppen, RUBOW arkitekter og CENERGIA.

Se også

Aktivbo

Aktivbo

Aktivbo er boligkonceptet til seniorer, der ønsker trygge rammer og et aktivt liv. Det er et rationelt og velfungerende byggeri med et stort salgspotentiale.

Læs mere

Trimbyg

TrimByg-konceptet

Gennem fem trin søger vi at skabe den mest effektive byggeproces for alle involverede parter.

Læs mere

Om TrimByg ®

For at optimere byggeprocessen har vi udviklet en række spilleregler og værktøjer til effektiv byggestyring. Vi kalder det TrimByg.

Læs mere