Ramning

Både store og små opgaver

Uanset om det er en stor eller mindre opgave, du skal have udført, kan vi løse den for dig. Vi har erfaring med ramning, specialfundering og spunsning, og har løst mange komplicerede opgaver i tidens løb.

Vi udfører for eksempel:

  • pælefundering
  • ramning af spunsvægge til for eksempel byggegruber og stålspuns 
  • ramning af kajanlæg eller støttemur

Forberedt på overraskelser

I forbindelse med ramning er erfaring altafgørende. Først når arbejdet er begyndt, finder man ud af, hvad underlaget byder på. Med vores lange erfaring er vi forberedt på at tackle de udfordringer, der kan dukke op.

Vi har også et stort netværk af fagspecialister internt i MT Højgaard, som vi kan trække på.

Alle entrepriser

Vi påtager os både store og små opgaver afhængigt af, hvad du har brug for. Vi bygger inden for alle entrepriser, både når du efterspørger en enkelt kompetence, og når alle vores kompetencer inddrages i en totalentreprise.

Vi udfører også opgaver i OPP og partnering.

Se også

Ledningsarbejder

Nye rør under Amalienborg

Pipe bursting-teknikken blev anvendt, da nye rør omkring Amalienborg og Slotsholmen skulle udskiftes i 2004.

Læs mere om projektet

Jord og vej

Offentlig vej, privat vej, motorvejsanlæg, rundkørsler eller broer. Vi har erfaring med alle typer vejanlæg.

Læs mere om Jord og vej

Ledningsarbejder

El-ledninger og fiberrør, SEAS-NVE

MT Højgaard har lang erfaring med at lægge forsyningsledninger ned i jorden. I flere omgange har vi gravet kabler ned i jorden for SEAS-NVE.

Læs mere om projektet