Rådgivning om mineprojekter

I tæt dialog med dig
Uanset omfanget af din opgave eller hvor i forløbet du er, kan vi bidrage med viden og erfaring. Vi gør meget ud af hele tiden at være i tæt dialog med dig, så vi løbende kan tilpasse og optimere dit projekt.

Vi har erfaring med alle relevante ingeniørdiscipliner, herunder anlægsarbejder, industribyggeri og byggeri generelt. Derudover kan vi rådgive dig på miljøområdet.

Overblik gennem nøjagtig planlægning og god projektledelse
Gennem godt og vel 100 år har vi opbygget omfattende international erfaring inden for design af tung procesindustri.

I mere end 50 år har vi udnyttet denne viden i Grønland - blandt andet på Thule Air Base.

Vi har derfor de særlige kompetencer, som etablering af en mine i Grønland kræver.

Se også

Etablering og drift af miner

Fra de første indledende tanker til selve driften af minen. Vi hjælper dig igennem hele processen.

Læs mere

Mining

Forundersøgelser

Grundige forundersøgelser er selve grundlaget for et rentabelt mineprojekt. Vi har stor erfaring med forundersøgelser til miner i Grønland.

Læs mere

Kerneboring og sprængning

Vi er klar til at assistere dig fra starten af dit projekt med kerneboring og sprængning.

Læs mere