Forundersøgelser

Et gennemarbejdet mineprojekt
Med indledende feltundersøgelser og detaljerede lønsomhedsstudier afdækker vi området og terrænet for dit projekt.

Vi udarbejder den nødvendige dokumentation til dig, som fx geografiske beskrivelser, foreløbigt layout, budgetter, proces- og tidsplaner. Det sikrer, at du har alle grundinformationer og forudsætninger for at skabe et levedygtigt, effektivt og profitabelt projekt.

Din tidsplan overholdes
Et godt forhold til myndighederne er en vigtig faktor. Baseret på vores erfaring i Grønland ved vi, hvordan og hvornår de rette myndigheder skal have de rette dokumenter.

Det sikrer, at tidsplanen på dit projekt bliver overholdt, og at dit projekt opfylder alle krav og standarder.

Lokalt kendskab i Grønland
Vi har arbejdet i Grønland i mange år. Derfor har vi udviklet et særligt kendskab til landet og et godt forhold til de lokale myndigheder.

Vi har fx lige boret ca. 7.000 meter i forbindelse med generelle geotekniske og minegeotekniske forundersøgelser på Grønlands vestkyst i nærheden af Nuuk.

Læs mere om vores mineprojekter

Se også

Etablering og drift af miner

Fra de første indledende tanker til selve driften af minen. Vi hjælper dig igennem hele processen.

Læs mere

Kerneboring og sprængning

Vi er klar til at assistere dig fra starten af dit projekt med kerneboring og sprængning.

Læs mere

Mineprojekter i Grønland

Vi har arbejdet med mineprojekter i Grønland i mange år og kender lokale forhold.

Læs mere