Etablering og drift af miner

Den nødvendige infrastruktur

Vi kan bistå dig i dit mineprojekt lige fra de indledende tanker og planlægning af projektet til detaljeret projektering, myndighedsbehandling, indkøb af udstyr, logistik samt ansættelse af mandskab.

Vi har erfaringen og udstyret til at bygge veje, havne, broer og al anden infrastruktur, der er nødvendig for at etablere og drive en mine.

Drift af minen
Når minen først er etableret, har vi også den viden, der skal til, for at kunne varetage boringer og sprængninger, transport og logistik – foruden selve driften af minen, herunder den administrative del, indkvartering m.v.

Du kan være sikker på, at vi følger dit projekt til dørs i overensstemmelse med dine krav og vores egne sikkerheds- og kvalitetssystemer. Læs mere om arbejdsmiljø i MT Højgaard

Se også

Mining

Forundersøgelser

Grundige forundersøgelser er selve grundlaget for et rentabelt mineprojekt. Vi har stor erfaring med forundersøgelser til miner i Grønland.

Læs mere

Kerneboring og sprængning

Vi er klar til at assistere dig fra starten af dit projekt med kerneboring og sprængning.

Læs mere

Mineprojekter i Grønland

Vi har arbejdet med mineprojekter i Grønland i mange år og kender lokale forhold.

Læs mere