Mining

Fokus på hele processen

At etablere en mine kræver detaljeret planlægning og udførelse. Vi har fokus på hele processen - lige fra de første forundersøgelser til selve driften af den færdige mine.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med mineprojekter i MT Højgaard:

Etablering og drift af miner

Fra de første indledende tanker til selve driften af minen. Vi hjælper dig igennem hele processen.

Læs mere

Mining

Forundersøgelser

Grundige forundersøgelser er selve grundlaget for et rentabelt mineprojekt. Vi har stor erfaring med forundersøgelser til miner i Grønland.

Læs mere

Kerneboring og sprængning

Vi er klar til at assistere dig fra starten af dit projekt med kerneboring og sprængning.

Læs mere

Mineprojekter i Grønland

Vi har arbejdet med mineprojekter i Grønland i mange år og kender lokale forhold.

Læs mere

Mining

Rådgivning om mineprojekter

Med os som din samarbejdspartner får du design, rådgivning og projektledelse. Vi har den nødvendige know-how om internationale standarder inden for mineprojekter.

Læs mere