Kloakering og skybrudssikring

Hvis kloakken flyder over

Når de voldsomme sommer-skybrud sætter ind og regnen vælter ned, flyder kloakker hurtigt over, og kældre og veje står under vand.

Hos MT Højgaard kan du få hjælp til din kloakering- og afvandingsopgave og til at sikre mod skybrud.

Få hjælp til enhver kloakerings-opgave

Vi har de kompetencer, der skal til, for at løfte alle typer kloakerings-opgaver. Det kan fx være kloakering i åbent land, etablering af nye kloakker eller renovering og omlægning af kloaksystemer.

Derudover etablerer vi pumpestationer og brønde og håndterer store emner som fx betonrør og plastrør.

Den optimale skybrudssikring - over eller under jorden

Du kan også få løst enhver skybrudssikrings-opgave hos os. Vi udarbejder altid projektet i tæt samarbejde med dig, så du får den optimale løsning på lige netop dit projekt.

Du kan fx få hjælp til:

  • aflastningssikring
  • boring af tunneller
  • renovering og anlæg af kloaksystemer
  • anlæg af kanaler i by og åbent land
  • etablering af havneudløb og åbninger i kajanlæg, så overskydende regnvand kan løbe ud i havn og kanaler
  • lokal afledning af regnvand (LAR)/klimatilpasning

Se også

Infrastruktur

Broanlæg på Flintholm station

MT Højgaard stod for opgaven, da et nyt broanlæg på Flintholm Station skulle etableres.

Læs mere om projektet

Skybrudssikring ved Frederiksholms kanal

I Indre København har vi for HOFOR, tidligere Københavns Energi, etableret to nye udløbsledninger til Frederiksholms Kanal.

Læs mere om projektet

Infrastruktur

Bro ved Buddingevej

I forbindelse med udvidelse af Motorring 3 har vi opført en ny bro over Buddingevej.

Læs mere om projektet