Forsyning

Rådgivning, myndighedsbehandling, udførelse og dokumentation

Hos os kan du både få rådgivning, myndighedsbehandling, udførelse og dokumentation i det omfang, du har brug for. Vores mål er, at du ikke skal kunne se, at vi har været der, når vi har løst opgaven.

Traditionel opgravning

Størstedelen af vores projekter gennemføres ved traditionel opgravning. Det er fx når forsyningsledninger skal lægges over åben mark eller når det ikke kan svare sig økonomisk at benytte underboringer eller raketskydninger.

No-dig løsninger

Ved nogle af vores projekter bruger vi også de nyeste no-dig teknikker, hvor vi lægger rør uden at grave under veje, dæmninger og jernbaner. Det gør, at du som borger, virksomhed eller trafikant bliver generet mindst muligt. Vi arbejder med tre teknikker:

  • Styret underboring
    Ved hjælp af styret underboring kan vi bore med fald på kloakledninger eller uden om forhindringer i jorden over lange strækninger.

  • Pipe bursting
    Pipe bursting er en hurtig og billig måde at skifte rør i undergrunden ud. Pipe bursting foregår ved, at de eksisterende rør sprænges og erstattes af nye rør, der trækkes igennem samme sted.

  • Jordfortrængning
    Jordfortrængning (raketskydninger) er den mest anerkendte no-dig-metode til mindre forsyningsledninger over korte strækninger - fx i vejkryds. Jordfortrængningen skydes vandret gennem jorden ved hjælp af trykluft. Det skåner belægninger og beplantninger for opgravning.

Se også

Jord-Vej-motorvejsbro

Infrastruktur

Broer, tunneller, anlægsbeton og jernbaner. Vi har stor erfaring med alle opgaver inden for infrastruktur både i ind- og udland.

Læs mere om Infrastruktur

Ledningsarbejder

El-ledninger og fiberrør, SEAS-NVE

MT Højgaard har lang erfaring med at lægge forsyningsledninger ned i jorden. I flere omgange har vi gravet kabler ned i jorden for SEAS-NVE.

Læs mere om projektet

LedningsarbejderNye rør under Amalienborg

Pipe bursting-teknikken blev anvendt, da nye rør omkring Amalienborg og Slotsholmen skulle udskiftes i 2004.

Læs mere om projektet

LedningsarbejderEl-ledninger og fiberrør, SEAS-NVE

MT Højgaard har lang erfaring med at lægge forsyningsledninger ned i jorden. I flere omgange har vi gravet kabler ned i jorden for SEAS-NVE.

Læs mere om projektet