Anlæg

Beton

Beton

Få udført enhver betonopgaver – lige fra mindre renoveringsarbejder til større montageopgaver, og vi udfører beton i egenproduktion.

Læs mere

Betonrenovering

Betonrenovering

Renovering af altaner, facader, p-huse, broer og tunneller. Vi har den viden og erfaring, der skal til, for at du trygt kan beslutte at betonrenovere.

Læs mere om Betonrenovering

Facadeisolering-Fugtspærring-Facaderenovering

Facadeisolering og fugtspærring

Hvis din bygning trænger til isolering, rensning eller beskyttelse mod fugt, kan vi udføre enhver opgave for dig.

Læs mere

Forsyning-Rør-Ledningsarbejder

Forsyning

Hvis du skal have lagt rør, ledninger eller kabler i jorden, kan vi gøre det for dig.

Læs mere om Forsyning

Etablering og drift af miner

Fra de første indledende tanker til selve driften af minen. Vi hjælper dig igennem hele processen.

Læs mere

Mining

Forundersøgelser

Grundige forundersøgelser er selve grundlaget for et rentabelt mineprojekt. Vi har stor erfaring med forundersøgelser til miner i Grønland.

Læs mere

Kerneboring og sprængning

Vi er klar til at assistere dig fra starten af dit projekt med kerneboring og sprængning.

Læs mere

Mineprojekter i Grønland

Vi har arbejdet med mineprojekter i Grønland i mange år og kender lokale forhold.

Læs mere

Mining

Rådgivning om mineprojekter

Med os som din samarbejdspartner får du design, rådgivning og projektledelse. Vi har den nødvendige know-how om internationale standarder inden for mineprojekter.

Læs mere

Jord-Vej-motorvejsbro

Infrastruktur

Broer, tunneller, anlægsbeton og jernbaner. Vi har stor erfaring med alle opgaver inden for infrastruktur både i ind- og udland.

Læs mere om Infrastruktur

Jord og vej

Offentlig vej, privat vej, motorvejsanlæg, rundkørsler eller broer. Vi har erfaring med alle typer vejanlæg.

Læs mere om Jord og vej

Kloakering og skybrudssikring

Sikring mod skybrud, omlægning af kloaksystemer, renovering af kloakker. Få hjælp til enhver form for kloakerings-opgave og skybrudssikring.

Læs mere om Kloakering

Ramning-havnepromenade

Ramning

Hvis du skal bygge nyt lejlighedskompleks, ny bro, motorvej eller havnekaj er ramning en uundværlig del.

Læs mere om Ramning

Infrastruktur

Stålbroer

Vi bygger stålbroer over hele verden. Du får en samarbejdspartner, der har solid erfaring med at styre store og komplekse projekter sikkert i mål.

Læs mere om Stålbroer

Vandbyg-Vejle

Vandbygning

Fra mindre lystbådehavne over større fiskerihavne og kajanlæg til store industrihavne. Vi kan hjælpe dig med havnebyggeri eller vandbyggeri.

Læs mere om Vandbygning

Vandforsyning-Kloakering

Vandforsyning og vandbehandling

Rent vand er vigtigt. Vi kan hjælpe dig, hvis du skal have lavet kloakarbejde, kloakrenovering eller et renseanlæg.

Vandforsyning og vandbehandling